grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew i krzewów w Szczecinie

Zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew i krzewów w Szczecinie

Od 1 stycznia 2017 roku uchwalono nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Jak prowadzić wycinkę drzew i krzewów zgodnie z nowymi przepisami prawa? Czy potrzebna jest opinia ornitologa? Co w Szczecinie?

 

Od 1 stycznia 2017 roku uchwalono nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Wycinanie drzew oraz krzewów na prywatnej posesji jest możliwe bez zezwolenia, jeśli nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami w ustawie o ochronie przyrody, aby usunąć drzewo na własnej posesji należało ubiegać się o zezwolenie u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Fot. Ornitolog Poznań | Wycinka drzew i krzewów prowadzona w sezonie lęgowym ptaków powinna być poprzedzona opinią ornitologa.

Jakie trzeba spełaniać warunki żeby móc wycią drzewo zgodnie z nowym prawem?

Obecnie, aby usunąć drzewo/krzewy bez zezwolenia należy spełnić 2 warunki:
 
  1. Drzewa, które rosną na nieruchomościach muszą stanowić własność osób fizycznych.
  2. Usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeśli decydujemy się na usunięcie drzew na swojej działce, a w miejscu tym planujemy budowę związaną z działalnością gospodarczą , to nadal obowiązuje uzyskanie zezwolenia. 
 


Fot. Ornitolog Poznań | Drzewa o krzewy to miejsca wybierane przez ptaki do zakładania gniazd i wyprowadzenia lęgów. Przed przystąpieniem do wycinki drzew w sezonie lęgowym, ornitolog powinien je zinwentaryzować i wykluczyć obecność ptasich gniazd.

Kiedy nie możemy wyciąć drzew?

  1. Jeśli drzewo jest pomnikiem przyrody. Niektóre drzewa oraz krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody.
  2. W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu.
  3. Jeśli wycinka drzewa, bądź krzewu wiąże się  z negatywnym oddziaływaniem na gatunki objęte ochroną , wówczas należy uzyskać pozwolenie na działania związane z chronionym gatunkiem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

 


Fot. Ornitolog Poznań | Jerzeli przed wycinką drzew ornitolog stwierdzi obecność gniazd, niezbędna jest decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na ich usunięcie.

Wycinka drzew, a okres lęgowy ptaków

Mimo, że weszły nowe uwarunkowania dotyczące wycinki drzew i krzewów, to nie zmieniło się nic w związku z drzewami, które zasiedlają ptaki w okresie lęgowym. Mianowicie w okresie lęgowym ptaków drzewa nie mogą być wycinane.

Ptaki wykorzystują m.in. drzewa i krzewy jako miejsce swego schronienia. Właśnie podczas wycinki narażone na zniszczenie są  siedliska, miejsca lęgowe ptaków. W związku z tym przed  przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów zaleca się wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej. Pozwoli ona na realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.
 
Jakie są obecne kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia?
 
  • Opłata za wycięcie drzewa ustalana jest poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Dotychczas uwzględniane było dodatkowo tempo przyrostu pnia drzewa na grubość zależne od gatunku drzewa oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa.
  • Opłata za wycięcie krzewu ustalana jest poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty – wcześniej uwzględniany był dodatkowo współczynnik różnicujący stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.
  • Maksymalne stawki opłat uległy obniżeniu. Zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za wycinkę drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za 1 cm obwodu pnia), natomiast za wycinkę krzewów 200 zł (za 1m2 powierzchni).

 

Fot. Ornitolog Poznań | Inwentaryzacja drzew pod kątem występowania ptasich gniazd.

Pamiętajmy, że gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Usunięcie drzewa lub krzewu może spowodować  naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych. Jeśli chcesz uniknąć problemów związanych z wycinką drzew i krzewów będących schronieniem dla ptaków zleć wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Podpowiemy Wam jak działać zgodnie z prawem o ochronie przyrody.

Nie pozwólmy , aby bezmyślna wycinka przybierała na sile. Nie zatracajmy tego, co daje na ekosystem – naturalne życie, setki gatunków drzew i ptaków, które są ze sobą ściśle powiązane oraz od siebie zależne.