grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Systemy GIS wykorzystywane w ornitologii

Systemy GIS wykorzystywane w ornitologii

W dniach 21 – 22 listopada 2016 r. specjaliści z zespołu Ornitolog Szczecin uczestniczyli w branżowej konferencji „Środowisko Informacji” poświęconej wykorzystywaniu systemów GIS w ornitologii.
Zespół ornitolog Szczecin na konferencji

Wydarzenie było organizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Środowiska, Państwowym Instytutem Geologicznym, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz firmami Esri Polska i firmą MGGP Aero.

Ornitolog. Konferencja środowisko informacji.

Fot. Konferencja Środowisko informacji.

Udostępnianie informacji o środowisku w tym informacji o ochronie ptaków w Internecie

Trzecia edycja konferencji w całości była poświęcona udostępnianiu informacji o środowisku w sieci oraz jej praktycznemu wykorzystaniu. Sesję plenarną otworzył przedstawiciel Ministerstwa Środowiska podsekretarz stanu Pan Sławomir Mazurek oraz zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pan Marek Kajs.

Konferencją Środowisko Informacji.

Fot. Konferencja Środowisko Informacji poświęcona geoinformacji w ornitologii.

GIS w ornitologii jako narzędzie do badania migracji i zachowań ptaków

O coraz większej powszechności i praktyczności wykorzystania systemów pozycjonowania GPS/GMS oraz systemów GIS (ang. Geographic Information System) w badaniach ornitologicznych świadczy, otwierający wystąpienie referat przedstawiciela Komitetu Ochrony Orłów Pana Dariusza Anderwalda. Wystąpienie dotyczyło wykorzystania ww. technologii w badaniu ekologii rodzimego gatunku bociana czarnego Ciconia nigra. Naukowcy i jednocześnie pasjonaci ze stowarzyszenia Komitet Ochrony Orłów w swoich badaniach zastosowali loggery GPS/GSM, celem śledzenia migracji dwóch osobników gatunku bociana czarnego, pochodzących z tego samego gniazda.

Ornitolodzy z zespołu ornitolog Szczecin.

Fot. Debata poświęcona technologią GIS wykorzystywanym w badaniach ornitologicznych.

Zastosowanie tak zaawansowanych technologii jest całkowicie bezpieczne dla ptaków. Masa wykorzystanych loggerów GPS/GMS nie przekracza 2% masy ciała. Stosowane loggery GPS/GMS służą obserwacji i coraz większemu poznaniu jednego z najmniej zbadanych ptasich zmysłów czyli, naturalnego biologicznego kompasa ptaków, wykorzystującego pole magnetyczne Ziemi.

Kuluary konferencji. Rozmowy pomiędzy ornitologami.

Fot. Kuluary konferencji, wymiana doświadczeń ornitologów i przyrodników z całej Polski.

Drugi dzień konferencji został podzielony na kilka sesji referatowych. Największe zainteresowanie zespołu Ornitolog Szczecin wzbudziła sesja dot. monitoringu środowiska przyrodniczego, a wśród niej referaty na temat monitoringu życia dużych ssaków oraz krajobrazu obszarów wiejskich objętych programami rolnośrodowiskowymi.

Projekt Wolontariusze. Czyli jak pomagać ptakom w mieście.

Zespół Ornitolog Szczecin nawiązał również kontakt z globalnym liderem systemów informacji przestrzennej, firmą ESRI i jej oddziałem ESRI Polska, celem omówienia współpracy przy projekcie, polegającym na inwentaryzacji i ochronie ptaków w mieście.

projekt ornitolog wolontariusz

Projekt realizowany przez Ornitolog Szczecin oraz zaangażowanych wolontariuszy będzie polegał na gromadzeniu danych dot. gniazdowania niektórych gatunków ptaków takich jak:

  • jerzyk
  • jaskółka oknówka
  • wróbel
  • mazurek
  • kopciuszek

dla których gospodarstwa ludzi stanowią jedyne miejsce do zakładania gniazd i wyprowadzanie lęgów. By usprawnić pracę wolontariuszy zaplanowaliśmy zastosowanie narzędzi / programów mobilnych, dzięki którym na bieżąco i w trybie on-line uczestnicy projektu będą mogli dodawać dane do wspólnej bazy. Dzięki aplikacji mobilnej w znaczący sposób wzrośnie szybkość przekazywanych informacji, a tym samym czas reakcji na ewentualne zagrożenie dla ptaków. Oczywiście zgłoszone dane będą weryfikowane przez nas - doświadczonych ekspertów ornitologów. Ostatnim etapem projektu będzie stworzenie jednolitej geobazy zinwentaryzowanych gatunków ptaków w mieście, celem jej udostępnienia organom ochrony przyrody. O kolejnych etapach realizowanego projektu, już wkrótce poinformujemy na naszej stronie.

Z konferencji „Środowisko Informacji” wynieśliśmy wiele nowej, cennej wiedzy przydatnej w naszej codziennej pracy, a także wymianę doświadczeń z osobami i instytucjami o podobnym profilu działalności. Do zobaczenia za rok, na czwartej edycji konferencji.