grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Opinia ornitologiczna dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Opinia ornitologiczna dotycząca termomodernizacji budynków Straży w Stargardzie Szczecińskim

W 2015 roku została zaplanowana inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim. Inwestor z myślą o uniknięciu ewentualnego konfliktu inwestycji z potencjalnie zasiedlającymi budynki i garaże ptakami, rozpoczął przygotowania do inwestycji od sprawdzenia czy budynki straży pożarnej nie są miejscem bytowania ptaków. Inwentaryzacja ornitologiczna budynków straży w Stargardzie Szczecińskim została przeprowadzona na rok przed planowanymi pracami.

Ptaki a termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków niesie wiele korzyści dla środowiska, ponieważ zmniejsza straty energii przez mniejszą przenikalność cieplną ścian. Jednakże prace takie przeważnie mają miejsce w starych budynkach, często tzw. wielkiej płyty, które są zasiedlane przez ptaki i nietoperze. Zalepianie szczelin zalepianie płytami styropianu powoduje utratę schronień a nawet miejsc lęgów ptaków.

150 milionów złotych na termomodernizację budynków w województwie zachodniopomorskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach POIiŚ”. Dzięki tym środkom budynki państwowej straży pożarnej, szkół, urzędów i innych obiektów osiągnie lepszą izolację przez co będzie dużo bardziej energooszczędna a tym samych mniej szkodliwa dla środowiska. Jednakże podczas wykonywania termomodernizacji należy pamiętać, że budynki w miastach są zamieszkiwane przez ptaki i nietoperze. Z tego powodu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokonać inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania i zasiedlania ich przez ptaki oraz nietoperze. Dotacje uzyskały między innymi:

  • Powiat Wałecki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego - 27 019 738,74 zł
  • Gmina Łobez - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - 19 253 517,89 zł
  • Powiat Szczecinecki - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - 79 168 376,68 zł
  • Powiat Drawski - Kompleksowe działania termomodernizacyjne budynków publicznych w Powiecie Drawskim w celu oszczędności energii i pozytywnego wpływu na środowisko - 17 401 570,74 zł

Opinia ornitologiczna a termomodernizacja budynku

Wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej termomodernizacji budynków istotne, ponieważ pozwala uniknąć wyrządzenia szkody w środowisku możliwej podczas prowadzenia prac remontowych. Dzięki wcześniejszemu zinwentaryzowaniu budynków pod kątem występowania ptaków i nietoperzy ornitolog może odpowiednio zaplanować przebieg prac, czyli bez szkody dla awifauny i chiropterofauny. Jeśli budynek jest zasiedlany przez ptaki/nietoperze i prace mogą powodować płoszenie chronionych gatunków zwierząt sporządza się wniosek do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Zakresem wniosku na odstępstwa od zakazów może być objęte również niszczenie siedlisk, ewentualnie gniazd.

Dzięki fachowemu podejściu do przeprowadzenia badania występowania ptaków i nietoperzy na budynkach Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim udało się szybko uzyskać opinię ornitologiczną jak również niezbędne zgody do przeprowadzenia remontu. Zespół Ornitolog Szczecin to doświadczeni i dobrzy fachowcy.

polecam

Komendant Straży

Stargard Szczeciński

Galeria zdjęć z realizacji