grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna w zakresie występowania ptaków chronionych na terenie inwestycji pod nazwą MTP Centrum Rehabilitacji

Opinia ornitologiczna w zakresie występowania ptaków chronionych na terenie inwestycji pod nazwą MTP Centrum Rehabilitacji

Opracowanie ornitologiczne wykonane na potrzeby rozbudowy ZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej

Przedmiotem zlecenia była opinia ornitologiczna w zakresie występowania ptaków chronionych na terenie inwestycji pod nazwą MTP Centrum Rehabilitacji wraz z opracowaniem zaleceń związanych z wycinką drzew. Przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy Gryfice, w powiecie gryfickim, w województwie zachodniopomorskim. Wielkość terenu planowanej inwestycji 3 774,7 m2. Inwentaryzowany obszar zakresu awifauny miał charakter zadrzewień sosnowych. Większość drzew to samosiewy, ich wiek nie przekraczał 10 lat. W niniejszej opinii szczególną uwagę zwrócono na drzewa powyżej 10 lat. Cały zinwentaryzowany drzewostan był znacznie zróżnicowany jeśli chodzi o zagęszczenie. Największe zwarcie osiągał w północnej części działki, najmniejsze zaś w jej południowym obszarze.

Metodyka wykonywania opinii ornitologicznej

Inwentaryzację z zakresie awifauny wykonano w oparciu o wizje terenowe oraz na podstawie publikacji dotyczących analizowanego obszaru. Badania prowadzono podczas wizji terenowych w czerwcu 2014 roku. W trakcie prac terenowych posługiwano się aparatem fotograficznym Olympus z wbudowanym GPS, w celu dokładnej lokalizacji inwentaryzowanych obiektów oraz używano lornetki Nikon Action VII 10x50 CF.

W trakcie obserwacji ornitologicznych najczęściej i najliczniej stwierdzano gatunki związane z terenami zurbanizowanymi (osiedla, stacja paliwowa, droga krajowa) oraz z fragmentarycznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. Obszar inwestycji i jej najbliższe sąsiedztwo to głównie tereny zurbanizowane siedliska o intensywnym oddziaływaniu człowieka w związku z czym awifauna to gatunki pospolicie występujące w skali regiony, jak i kraju.

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na omawianym obszarze, stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków:

  • kapturka Sylvia atricapilla,
  • kos Turdus merula,
  • rudzik Erithacus rubecul,
  • sroka Pica pica,
  • szpak Sturnus vulgaris,
  • bogatka Parus major,
  • cierniówka Sylvia communis,
  • grzywacz Columba palumbus,
  • trznadel Emberiza citrinella,
  • wróbel Passer domesticus.

 

Zinwentaryzowane ptaki, nie są to gatunki lęgowe na terenie planowanej inwestycji, obserwowano je w cyklu dobowych przelotów bądź w trakcie żerowania. Zinwentaryzowana ornitofauna charakteryzuje się znaczą amplitudą ekologiczną.

Zalecenia związane z prowadzeniem wycinki drzew

Wizja terenowa nie wykazała obecności czynnych gniazd ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki, niemniej jednak w celu zachowania ostrożności bezpośrednio przed przystąpieniem do prac powinna być przeprowadzona ponowna kontrola ornitologiczna (jeśli prace będą prowadzone w okresie lęgowym).

W przypadku nieumyślnego zniszczenia gniazda z lęgiem (gołębie mogą mieć lęgi praktycznie przez cały rok), należy przerwać parce i niezwłocznie wezwać przyrodnika, który zdecyduje o odpowiedniej formie udzielenia pomocy, bądź umieszczeniu w odpowiednim ośrodku rehabilitacji lub zapewni alternatywne zimowisko.

Dobry kontakt, rzetelna współpraca, fachowa obsługa. Usługa polegająca na przygotowaniu opinii ornitologicznej został przygotowana w terminie i z należytą starannością. Polecam firmę Ornitolog Szczecin do współpracy. Dziękuję za realizację i życzę dalszych sukcesów.

polecam

Agnieszka Dobrowolska

AD STUDIO

Galeria zdjęć z realizacji