grafika tła
Strona główna > Realizacje > Nadzór ornitologiczny nad pracami melioracyjnymi

Nadzór ornitologiczny nad pracami melioracyjnymi

Nadzór ornitologiczny podczas prac melioracyjnych na rowach odwadniających, ciekach i rzekach

Nadzór ornitologiczny na terenach cennych przyrodniczo, podczas prac melioracyjnych na ciekach i rzekach, gdzie występuje możliwość naruszenia siedlisk ptaków wodno-błotnych. Melioracje są ściśle związane z terenami rolniczymi, jak również z rowami, ciekami, strugami i rzekami, które są siedliskiem organizmów wodnych. Ze względu na dostęp do pożywienia i wody rzeki, strumienie czy cieki sztuczne są atrakcyjnymi miejscami dla ptaków. Tereny rolnicze są zasiedlane przez niektóre gatunki ptaków w okresach wiosennych i jesiennych przelotów, ale dla innych są miejscem wyprowadzania lęgów i opieki nad młodymi. Dlatego prace melioracyjne powinny być prowadzone pod nadzorem ornitologicznym, ponieważ przyrodnik pomoże inwestorowi tak poprowadzić prace melioracyjne, aby:

  • odbywały się zgodnie z harmonogramem prac,
  • zostały przeprowadzone bez szkody dla ptaków, ryb i innych organizmów, które mogłyby ucierpieć podczas prac melioracyjnych

Nadzór przyrodniczy nad pracami melioracyjnymi

Melioracja terenów rolniczych jest procesem bardzo ważnym w prawidłowej gospodarce wodnej na terenach rolniczych. Jednakże ze względu na możliwość zasiedlania ich przez ptaki prace powinny być prowadzone pod nadzorem ornitologa. Melioracje prowadzone pod nadzorem przyrodniczym są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i sprzyjają różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.

W omawianym przykładzie melioracje były prowadzone w województwie mazowieckim. Wykonawca prac był zobligowany umową w której inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nałożył na wykonawcę prac prowadzenie nadzoru ornitologicznego. W związku z powyższym wykonawca prac zlecił prowadzenie monitoringu ptaków. Dzięki wytycznym inwestora nakładającym na wykonawcę dbałość o ptaki i pracy eksperta ornitologa, który czuwał nad prawidłowo przeprowadzonymi pracami melioracyjnymi udało się przeprowadzić inwestycje bez szkody dla ptaków.

5 argumentów, dla których należy prowadzić meliorację pod nadzorem ornitologa

  1. Gdy zaistnieje konieczność ornitolog przygotowują odpowiednie wnioski i uzyska zgody na niszczenie gniazd lub siedlisk przyrodniczych.
  2. Planowany terminarz prac jest zachowany i prace melioracyjne przebiegają bez opóźnień.
  3. Prace są prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  4. Podczas prowadzenia prac pod okiem ornitologa nie ma zagrożenia dla ptaków.
  5. Nadzór przyrodniczy zapewni również prowadzenie prac bez szkody dla ryb i innych organizmów wodnych.

 

Referencje dla firmy Ornitolog Szczecin. Polecam do współpracy w ramach monitoringu ornitologicznego

polecam

Inżynier Budowy

Melioracje i urządzenia melioracyjne

Galeria zdjęć z realizacji