grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Popularny lecz cenny wróbel ­ niewielki towarzysz ludzi

Popularny lecz cenny wróbel ­ niewielki towarzysz ludzi

Wróble upodobały sobie jako miejsce zamieszkania osiedla ludzkie lub bardzo bliskie ich otoczenie. W miastach najczęściej tworzą swoje gniazda w małych szczelinach znajdujących się w budynkach.
ptaki trzeba dokarmiać

Wróbel zwyczajny to ptak, którego zna i potrafi rozpoznać chyba każdy, nawet dziecko. Charakterystyczne są także jego donośne trele, które można usłyszeć o każdej porze roku, zarówno na wsi, jaki w mieście, ale zwłaszcza w pobliżu osad ludzkich.

Wróble upodobały sobie jako miejsce zamieszkania osiedla ludzkie lub bardzo bliskie ich otoczenie. W miastach najczęściej tworzą swoje gniazda w małych szczelinach znajdujących się w budynkach. Nie jest to dla nich problemem ze względu na niewielkie rozmiary. Dlatego też przed przystąpieniem do prac remontowych danego budynku, zarządca powinien zwrócić się do ornitologa celem dokonania fachowej ekspertyzy ornitologicznej, która zapobiegnie niszczeniu siedlisk tych popularnych lecz objętych na terenie Polski ścisłą ochroną gatunkową, ptaków.

wróbel w zaroślach

fot. Ornitolog Świnoujście. Wróble często znajdują schronienie na zakrzaczeniach, które występują na osiedlach i blokowiskach.

Wygląd i tryb życia wróbli, czyli gniazdowanie i lęgi

Średnia długość ciała wróbla a to jakieś 14­ 15 cm. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 21 cm. Wróbel cechuje się krępą budową, dość mocnym dziobem i dość dużą w stosunku do ciała głową. Samiec posiada brązowy wierzch ciała z jaśniejszymi paskami, pod spodem zaś jego upierzenie przyjmuje barwę szarą. Nietrudno go odróżnić od samicy, która cała jest szarobrązowa.

Wróble chętnie gniazdują w szczelinach budynków, pod dachami czy w skrzynkach lęgowych. Czasami wykorzystują do budowy gniazda także gęste pnącza. Samo gniazdo ma kształt kuli z bocznym wejściem, co zapewnia ochronę przed mocnymi promieniami słonecznymi. Wyraźnie wskazuje to na fakt, że wróbel wywodzi się z klimatu cieplejszego niż umiarkowany, ponieważ wśród ptaków pochodzących z naszej strefy klimatycznej rzadko można spotkać taką budowę gniazda. W czasie 2 do 4 lęgów w ciągu roku samica składa po 5­6 jaj. Są one wysiadywane przez oboje rodziców w okresie około 2 tygodni, a już po 17 dniach maluchy opuszczają "dom rodzinny".

Wróble żywią się głownie nasionami zbóż, drzew i krzewów oraz małymi owadami.

ochrona ptaków
Fot. Ornitolog Świnoujście. Wróble często korzystają z karmników, które ludzie dla nich przygotowują. Jest to szczególnie istotne zimą.

Remonty budynków a ochrona wróbla

Ze względu na to, że wróble lubią tworzyć swoje gniazda nawet w małych szczelinach budynków lub pod ich dachami, przed podjęciem takich działań jak remont budynku, jego dachu, stropodachu, czy też termomodernizacji, konieczne jest zwrócenie się do specjalisty ornitologa celem dokonania ekspertyzy ornitologicznej. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego zespołu na terenie całej Polski. Posiadamy niezbędne doświadczenie, które zdobyliśmy w toku dotychczas dokonanych ekspertyz dla wielu inwestorów oraz zarządców budynków.

Ekspertyza ornitologiczna przed remontem budynku, jego dachu czy też termomodernizacją jest niezbędna do tego by

  • oszacować ilość gniazdujących w budynku ptaków
  • zorientować się, gdzie znajdują się ich gniazda
  • zaplanować prace w taki sposób, by gniazda wróbli nie były niszczone lub mogło się to
  • odbyć w minimalnym stopniu
  • zaplanować działania kompensacyjne, w przypadku konieczności zniszczenia gniazd
  • wróbli w czasie prac remontowych czy termomodernizacyjnych.
  • wdrożyć działania mające na celu przywrócenie równowagi przyrodniczej na omawianym
  • terenie w razie powstałych zniszczeń gniazd wróbli

wróbel w zaroslach

fot. Ornitolog Świnoujście. Zagrożeniem dla wróbli żyjących w miastach są remonty elewacji budynków, termomodernizacje czy remonty dachów.

Ekspertyza ornitologiczna to sposób na to, by przeprowadzić niezbędne prace remontowe budynku przy uwzględnieniu dobra środowiska naturalnego i jego mieszkańców czyli objętych ochroną gatunków ptaków.