grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Wiosenne migracje i przeloty ptaków

Wiosenne migracje i przeloty ptaków

Rozpoczęły się wiosenne migracje ptaków świadczą o tym napotkane stada lecących żurawi. Obserwacje te dowodzą, że zbliża się wiosna.
samica wróbla pozująca do zdjęcia

W województwie zachodniopomorskim są już pierwsze oznaki zbliżającej się do nas wiosny. Można zaobserwować wiosenne przeloty i migrację żurawi. Przemieszczanie się ptaków i ich aktywność jest spowodowana wydłużającym się dniem i wysoką temperaturą powietrza. Obserwacje migrujących ptaków zgodnie z metodyką prowadzi się podczas wiosennych i jesiennych przelotów migracyjnych. Podczas migracji w celu badania ilości przelatujących ptaków można stosować różne metody obserwacji. Jedną z metod jest prowadzenie obrączkowania.

Co jakiś czas ostatnio w niedzielę 20.12.2015 zespół ornitolog.szczecin.pl przeprowadził pierwsze w sezonie 1015/2016 obrączkowanie ptaków przy karmniku znajdującym się na terenie ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Obrączkowanie ptaków trwało od świtu przez kilka godzin.

Zaobrączkowano łącznie 24 ptaki z 4 gatunków. Na pierwszym miejscu znajduje się bogatka Parus major. Za nią kolejno modraszka Cyniates caeruleus, wróbel Passer domesticus oraz mazurek Passer montanus.

wiosenna migracja ptaków - wykres

Wykres 1. Poszczególne osobniki zaobrączkowanych gatunków.

Sam proces obrączkowania przebiega dość szybko, żeby ograniczyć kontakt z danym osobnikiem do minimum. Czynności jakie musi wykonać ornitolog podczas obrączkowania to:

  • założenie metalowej obrączki,
  • oznaczenie wieku i płci oraz
  • zrobienie zdjęcia.

Każda obrączka posiada unikalny, alfanumeryczny kod (coś jak seria i numer dowodu osobistego). Następnie dane są wprowadzane do systemu POLRING (www.ring.stornit.gda.pl), gdzie trafiają wszystkie stwierdzone ptaki z obrączkami.

O małej liczbie zaobrączkowanych ptaków świadczy dość wysoka temperatura oraz brak pokrywy śnieżnej.