grafika tła
Strona główna > Realizacje > Ekspertyza ornitologiczna przy remoncie elewacji budynku

Ekspertyza ornitologiczna przy remoncie elewacji budynku

Stara, zniszczona i popękana elewacja wymagająca remontu to doskonałe schronienie dla ptaków i nietoperzy

Stare budynki i kamienice na których upływający czas dał o sobie znać w postaci starej, zniszczonej, popękanej i z licznymi ubytkami elewacji to doskonałe miejsce schronienia i gniazdowania dla ptaków i nietoperzy. Zniszczona elewacja w budynkach odsłaniająca cegły zmniejsza efektywność energetyczną, sprawia że materiał z którego zrobione są ściany narażony jest na działanie czynników atmosferycznych i nasiąka wilgocią. Taka sytuacja jest bardzo niepożądana dla lokatorów kamienic. Jednakże to wymarzone warunki do zasiedlenia się przez ptaki lub nietoperze. Szczeliny powstałe na skutek pęknięć elewacji pozawalają aby w tych miejscach ptaki założyły swoje gniazdo i wyprowadziły lęgi. Dla niedużych ptaków takich jak:

 • wróbel
 • mazurek
 • kopciuszek
 • bogatka
 • modraszka

do znalezienia schronienia wystarczy czasem nawet kilkucentymetrowa szczelina. Takie szczeliny lub nawet jeszcze mniejsze (może to być nawet 1 lub 2 centymetry) wystarczy na to, żeby w takiej szczelinie znalazły sobie kryjówkę nietoperze.

 

Miejsca jakie ptaki i nietoperze wybierają sobie jako miejsca gniazdowania lub schronienia

Ptaki i nietoperze bardzo dobrze czują się w bliskim sąsiedztwie człowieka. Dlatego często wybierają sobie budynki mieszkalne jako siedlisko do zakładania gniazda i wydania potomstwa. Miejsca jakie ptaki wybierają w elewacji budynków - są to najczęściej:

 • szczeliny w elewacji budynków
 • ubytki w elewacji
 • otwory wentylacyjne
 • szczeliny pomiędzy parapetami
 • szczeliny pomiędzy rynnami
 • podbitka dachowa
 • zdobienia i płaskorzeźby zwłaszcza w starych kamienicach

 

Jak postępować z ptakami podczas prac związanych z remontem elewacji budynku?

Planując prace związane z remontem elewacji budynku inwestor bądź wykonawca powinien zlecić wykonanie ornitologowi opinii ornitologicznej niezbędnej do ustalenia czy:

 • budynek nie jest zasiedlany przez ptaki lub nietoperze
 • jeżeli tak to miejsca takie zostaną wskazane i oznaczone
 • określenie liczy gniazd i potencjalnych miejsc gniazdowania
 • ustalenia harmonogramu prac remontowych jeżeli budynek okaże się zasiedlony przez ptaki lub nietoperze

 

W omawianym przypadku budynku przy Al. Piastów w Szczecinie inwestor, którym było Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nałożyła na wykonawcę prac budowlanych zlecenie wykonania inwentaryzacji ornitologicznej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Po wykonaniu oględzin ornitologicznych, które stwierdziły występowanie ptaków i nietoperzy w budynku został sporządzony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na niszczenia gniazd ptaków i uniemożliwienie nietoperzom dostępu do schronień.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w swojej decyzji zezwolił inwestorowi na odstępstwa od zakazów pod warunkiem dokonania kompensacji przyrodniczej w postaci zawieszenia budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy.

Dzięki trosce inwestora o losy zwierząt, które mogły zamieszkiwać budynek i zobligowaniu wykonawcy poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji przetargowej omawiany przypadek remontu elewacji starej kamienicy w Szczecinie został przeprowadzony bez szkody dla ptaków i nietoperzy.

Współpraca inwestora, wykonawcy i ornitologa kluczem do terminowego przeprowadzenia prac remontowych

Wykonawca zobligowany zapisami przetargu do zapewnienia „opieki” nad realizacją inwestycji przyrodnika uzyskał pewność, że wykonywane prace nie zagrażają zwierzętom zamieszkującym kamienicę. Dzięki takiemu partnerstwu korzyści ma zarówno wykonawca, inwestor i przyroda. Współpraca inwestora, wykonawcy i ornitologa przynosi następujące korzyści:

 • prace budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem
 • niema nieoczekiwanych opóźnień i przestojów w prowadzeniu prac
 • niema zagrożenia dla zwierząt zamieszkujących budynek
 • prace zakońone zostały w umówionym terminie

 

Powyższy przypadek i rozważany w nim model współpracy ornitologa, wykonawcy i inwestora jest warty naśladowania i wprowadzania przy każdej realizacji.

Zobacz pełną ofertę eksperty ornitologicznej przy termomodernizacji budynków

Ornitolog Szczecin wykonuje prace (opinie ornitologiczne, opinie chiropterologiczne) dla TBS Szczecin. Prace wykonywane są rzetelnie i terminowo.

polecam

Inżynier Budowy

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Galeria zdjęć z realizacji