grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna dla Dworca Kolejowego Szczecin Główny

Opinia ornitologiczna dla Dworca Kolejowego Szczecin Główny

Opinia ornitologiczna wykonana na potrzeby rozbudowy i modernizacji dworca kolejowego

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wykonana na potrzeby prac remontowych związanych z przebudową dworca kolejowego Szczecin Główny. Inwestor przed przystąpieniem do prac remontowych zlecił wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej. Działanie to było powodowane zasadą przezorności, ponieważ w starych budynkach, takich jak dworzec kolejowy mogą gnieździć się ptaki i nietoperze. Dzięki zaangażowaniu ornitologa i chiropterologa inwestycja została poprowadzona bez szkody dla zwierząt i opóźnień które mogły być ty spowodowane.

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna sukcesem inwestora

W procesie inwestycyjnym bardzo ważne jest prowadzenie inwestycji pod kontrolą i przy współpracy z ornitologiem. Tak było w tym przypadku. Dzięki temu Inwestor otrzymał niezbędne zgody, między innymi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała zgodę na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

Przypomnijmy, że jeżeli na budynku są gniazda gatunków chronionych i istnieje konieczność ich zniszczenie na skutek prowadzenia praz remontowych należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów na ich niszczenie.

Ptaki gniazdują w starych budynkach

Dworzec kolejowy i inne stare budynki użyteczności publicznej mogą i często są miejscem bytowania ptaków. W związku z czym przed przystąpieniem do prac remontowych należy sporządzić opinię ornitologiczną. Opinia taka pozwoli uniknąć ewentualnego przeoczenia gniazdujących w budynku ptaków lub kryjówek dla nietoperzy.

Skuteczność opracowania ornitologicznego

Dobrze wykonana opinia ornitologiczna ma wiele pozytywnych aspektów, do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • Prowadzenie inwestycji zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • Terminowe wykonywanie prac
  • Nie ma zagrożenia wstrzymania prac przez inspekcje budowlaną
  • Brak zagrożenie wykonania szkody w środowisku

Terminy wykonania opinii przez ornitologa

Zgodnie z metodyką opinia ornitologiczna powinna być przygotowana w sezonie poprzedzającym rok prowadzenia prac budowlanych. Jeżeli to nie było z jakichś względów możliwe, można ją również wykonać przed rozpoczęciem prac jednakże przed rozpoczęciem prac budowlanych. W sezonie lęgowym, przed przystąpieniem do robót, remontowany budynek powinien być ponownie zinwentaryzowany przez ornitologa.

Zobacz pełną ofertę opinii ornitologicznej

Rzetelna współpraca, fachowe doradztwo oraz kompetentne przygotowanie dokumentacji opinii ornitologicznej. Sprawna koordynacja i uzgodnienia z organami ochrony przyrody.

polecam

Maciej Kosowicz zastępca koordynatora projektu

Winnicki Sp. z o.o.

Galeria zdjęć z realizacji