Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna dla Dworca Kolejowego Szczecin Główny

Opinia ornitologiczna dla Dworca Kolejowego Szczecin Główny

Opinia ornitologiczna wykonana na potrzeby rozbudowy i modernizacji dworca kolejowego

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wykonana na potrzeby prac remontowych związanych z przebudową dworca kolejowego Szczecin Główny. Inwestor przed przystąpieniem do prac remontowych zlecił wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej. Działanie to było powodowane zasadą przezorności, ponieważ w starych budynkach, takich jak dworzec kolejowy mogą gnieździć się ptaki i nietoperze. Dzięki zaangażowaniu ornitologa i chiropterologa inwestycja została poprowadzona bez szkody dla zwierząt i opóźnień które mogły być ty spowodowane

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna sukcesem inwestora

W procesie inwestycyjnym bardzo ważne jest prowadzenie inwestycji pod kontrolą i przy współpracy z ornitologiem. Tak było w tym przypadku. Dzięki temu Inwestor otrzymał niezbędne zgody, między innymi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała zgodę na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

Przypomnijmy, że jeżeli na budynku są gniazda gatunków chronionych i istnieje konieczność ich zniszczenie na skutek prowadzenia praz remontowych należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów na ich niszczenie.

Ptaki gniazdują w starych budynkach

Dworzec kolejowy i inne stare budynki użyteczności publicznej mogą i często są miejscem bytowania ptaków. W związku z czym przed przystąpieniem do prac remontowych należy sporządzić opinię ornitologiczną. Opinia taka pozwoli uniknąć ewentualnego przeoczenia gniazdujących w budynku ptaków lub kryjówek dla nietoperzy.

Skuteczność opracowania ornitologicznego

Dobrze wykonana opinia ornitologiczna ma wiele pozytywnych aspektów, do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • Prowadzenie inwestycji zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • Terminowe wykonywanie prac
  • Nie ma zagrożenia wstrzymania prac przez inspekcje budowlaną
  • Brak zagrożenie wykonania szkody w środowisku

Terminy wykonania opinii przez ornitologa

Zgodnie z metodyką opinia powinna być przygotowana w sezonie poprzedzającym rok prowadzenia prac budowlanych. Jeżeli to nie było z jakichś względów możliwe, można ją również wykonać przed rozpoczęciem prac jednakże przed rozpoczęciem prac budowlanych. W sezonie lęgowym, przed przystąpieniem do robót, remontowany budynek powinien być ponownie zinwentaryzowany przez ornitologa.

Zobacz pełną ofertę opinii ornitologicznej

Żetelna współpraca, fachowe doradztwo oraz kompetentne przygotowanie dokumentacji. Sprawna koordynacja i uzgodnienia z organami ochrony przyrody.

polecam

Maciej Kosowicz zastępca koordynatora projektu

Winnicki Sp. z o.o.

Galeria zdjęć z realizacji