grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Koło Naukowe Inżynierii Środowiska w ochronie ptaków

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska w ochronie ptaków

24 listopada 2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyło się spotkanie zespołu Ornitolog Szczecin ze studentami z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. W spotkaniu wziął udział opiekun koła naukowego Pan dr inż. Jacek Mądrawski oraz Pan dr inż. Daniel Zawal.
Budki z trocinobetonu

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska? Pewnie zadajecie sobie pytanie co ma wspólnego ornitologa z inżynierią środowiska, budownictwem, instalacjami wodno – sanitarnymi, melioracjami i innymi zagadnieniami z szeroko rozumianej dziedziny kształtowania środowiska. Odpowiedź: wspólne miejsce życia ludzi i ptaków. Chcąc pogodzić interesy ornitofauny oraz ludzi, studenci z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska realizują obecnie projekt pt. "Betonowe budki lęgowe dla ptaków”. Inicjatywa zdobyła pierwszą nagrodę w sekcji technicznej sesji studenckich kół naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Spotkanie Ornitologa ze studentami Inżynierii Środowiska

Fot. Spotkanie ornitologów ze studentami z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska.

Projekt studentów Koła Naukowego Inżynierii Środowiska zainteresował nasz zespół. Studenci na spotkaniu przedstawili założenia projektu oraz główne problemy w trakcie jego realizacji.  Celem Koła Naukowego jest stworzenie odpowiedniej mieszanki betonowej, posiadającej najlepsze właściwości dla budowy budek lęgowych dla ptaków. Do najważniejszych parametrów betonowych budek lęgowych dla ptaków należą:

  • dobre właściwości cieplne
  • oddychalność materiału
  • naturalne, nieszkodliwe składniki przyjazne dla ptaków
  • odporność na czynniki atmosferyczne
  • niska waga mieszanki trocinobetonowej

Studenci w swojej pracy nad projektem korzystają z pomocy specjalistów z zakresu materiałów budowlanych i projektowanie mieszanek betonowych p. dr inż. Jacka Mądrawskiego i p. dr inż. Daniela Zawala.

Trocinobetonowa budka lęgowa dla ptaków

Fot. Laboratorium Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii gdzie zaprezentowano materiały do budowy trocinobetonowych budek lęgowych dla ptaków.

Studenci opowiedzieli również o głównych trudnościach w realizacji zadania tj. braku odpowiedniej formy oraz braku wystarczającej wiedzy z zakresu zachowań lęgowych ptaków. Wszystkie te wątpliwości starał się rozwiać zespół Ornitolog Szczecin.

Spotkanie zakończyło się przejściem do laboratorium Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii, gdzie studenci zaprezentowali efekty swojej dotychczasowej pracy oraz wykorzystywane materiały w opracowaniu mieszanek betonowych. Zwieńczeniem spotkania było przekazanie symbolicznego kawałka betonu w ręce przedstawiciela Ornitolog Szczecin, zapowiadającego dalszą współpracę.

Laboratorium w którym powstają trocinobetonowe budki lęgowe dla ptaków

Fot. Laboratorium Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii.

Jako ornitolodzy bardzo cieszymy się z podjętych inicjatyw przez Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zobowiązując się wesprzeć studentów w zakresie dostarczenia odpowiednich form oraz uzyskania dofinansowania dla realizacji projektu „Betonowe budki lęgowe dla ptaków”.

Ornitolog Szczecin na Uniwersytecie Przyrodniczym

Fot. Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu.